PROCEDURE

Laws

PROCEDURE

De procedure van uw echtscheiding wordt grotendeels door ons geregeld. Hieronder treft u een overzicht aan van de stappen die gevolgd zullen worden:

Stap 1

Vul het aanvraagformulier in en betaal de kosten

Stap 2

Ondertekening van de door ons opgestelde stukken

Stap 3

Verzoekschrift wordt door ons ingediend bij rechtbank

Stap 4

U gaat akkoord met de beschikking

Stap 5

Na 4 weken ben u officieel gescheiden

Benodigde stukken

Voor de aanvraag van de echtscheiding dient u de volgende stukken toe te sturen:

 • Het originele uittreksel uit het huwelijksregister

  Deze kunt u opvragen bij de gemeente waar de akte is opgemaakt.

 • Een uittreksel uit het GBA

  Indien buitenlandse nationaliteit onder vermelding van nationaliteit. Een uittreksel hiervan kunt u opvragen bij het consulaat.

 • Originele uittreksel(s) uit het geboorteregister

  (Indien minderjarig(e) kind(eren).) Deze kunt u opvragen bij de gemeente waar het kind is geboren.

 • Kindverklaring voor minderjarige kinderen tussen 12 en 18 jaar

  Een kindverklaring is een document waarin uw kind zijn/haar mening geeft over de echtscheiding.

 • Afschrift van de huwelijkse voorwaarden (indien van toepassing)

  Deze vraagt u aan bij de rechtbank.

We versnellen het proces voor u

Zoals u ziet, hoeft u enkel wat stukken aan te leveren, papieren te ondertekenen en gegevens te checken. De formaliteiten worden door ons geregeld. U hoeft hier verder niets voor te doen.

Versnelde procedure

Ondanks dat het online regelen al sneller gaat dan fysiek, is het mogelijk om de procedure nog meer te versnellen. Hoe doet u dit? U kunt de procedure met twee weken versnellen door gelijktijdig met het invullen van het aanmeldformulier, de kosten voor het online regelen direct te voldoen. Deze optie krijgt u bij het invullen van het intake formulier en kunt u accepteren of weigeren. Wanneer u deze optie accepteert, krijgt u te zien hoe u de kosten direct kunt voldoen en waar het bedrag naartoe mag worden overgeboekt.

Indien u heeft betaald en de benodigde stukken heeft toegezonden, worden de stukken direct door ons opgemaakt. Mocht de scheiding toch niet doorgaan, dan krijgt u alleen het niet verschuldigde griffierecht retour aangezien de overige werkzaamheden al zijn verricht. Let er dus op dat u op tijd uw verzoek intrekt, indien u zich bedenkt en de scheiding niet wil laten plaatsvinden.